Iepriekšējais kurss

TESTS: Vai tu esi kristietis

Ja neesi ielogojies, Tavas atbildes netiks saglabātas

TESTS

Vai tu esi kristietis?

1) 1)
Vai tu tici, ka Dievs ir?

Ticēt nozīmē būt pārliecinātam, ka Dievs ir, kaut gan Dievu nevar redzēt.

Tu neesi kristietis.

Bībelē teikts: „Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā.” (Ebrejiem 11:6)

Tam, kurš vēlas būt kristietis, ir jātic, ka Dievs ir.

Es nezinu / jāpadomā

Tu neesi kristietis.

Bībelē teikts: „Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.Bet, kas Mani aizliegs cilvēku priekšā, to Es arīdzan aizliegšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.” (Mateja10:32–33)

Ja vēlaties būt kristietis, jums jāpieņem skaidrs lēmums ticēt.

Iespējams, ka tu esi kristietis, varbūt arī ne.

Bībelē teikts: „Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb.” (Jēkaba 2:19)

Ļaunie gari nav kristieši, bet viņi tic, ka Dievs pastāv. Tātad ticēt Dievam ir nepieciešams, bet ar to nepietiek.

Pāriet uz nākamo lapu.

atpakaļ

Atver!

Tu izmanto novecojušu interneta pārlūku, kas nevar pareizi parādīt vietni.

Lūdzu, izmanto citu interneta pārlūku.